Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması, İnternet Sitemizin Kullanım Koşulları, Ticari Elektronik İletişimler ve Gizlilik Kurallarımız ile ilgili bilgilendirme

6698 sayılı 24/03/2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki haklarınız ile ilgili gerekli tüm önlemleri aldığımızı belirtmek isteriz.

Şirketimiz Matex Giyim Ltd. Şti. (“Matex”) ve www.matexgiyim.com internet sitemizde (“İnternet Sitesi”) üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları, Politikası, Uygulama ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Müşterilerimiz olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmekte ve bu doğrultuda istenen bilgileri tarafımıza sunmanız neticesinde söz konusu bilgiler tarafınızca bizimle paylaşılmaktadır.

Söz konusu bilgiler Matex sunucularında toplanmakta olup, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Matex bünyesinde işlenmekte ve kullanılmaktadır.

Matex, e-posta adresleri ve üyelik formlarında müşterilerinden, üyelerinden istediği bilgilerin haricinde İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler niteliğinde olmayan bu istatistiksel veriler, Matex müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Matex iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. 

Üyelerimiz ile kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Matex tarafından sms/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks, cihazınızda açık ise bluetooth, diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir ve üyelerimize/müşterilerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Üyelerin/Müşterilerin bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesinde ürün satın alması halinde, anılan her işlem sırasında göreceğiniz kanuni usulüne uygun şekilde yapılacak sipariş ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi şartlarına tabi olacaktır.

Matex, müşteri/üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin/müşterinin onayı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri/Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin/Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri/Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri/Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Herhangi bir zamanda  günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  e-postaların alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz. Aynı şekilde, Müşteriler/Üyeler belirtilen diğer iletişim kanallarından gönderim yapılmasını sonlandırabilirler.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan müşterilerimizin/üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Matex veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Matex arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu bağlamda, herhangi bir veri Matex tarafından işleme alınmamakta, toplanmamakta, işlenmemekte ve kullanılmamaktadır.

İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde o sitelerin kendilerine ait gizlilik, güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir. Reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan internet sitelerinden bilgi kullanımları, sitelerin etik kuralları, gizlilik, güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi, manevi zarar ve kayıplardan Matex hiçbir şekilde sorumlu değildir. Müşterilerin/Üyelerin İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi’nde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem, uygulama ve sonuçlarından Matex sorumlu olmayıp, üyeler sorumludur.

İnternet Sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, Matex’in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ile mülkiyet hakları Matex’e aittir.

Matex yukarıdaki konularda ve müşteri/üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Matex tarafından İnternet Sitesi’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamındaki haklarınız ve Matex olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz Matex ve mobil uygulaması dahil İnternet Sitesi’nde üye/müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amacıyla girilen bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere;  alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Şirketimiz Matex ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda verilerinizi işleyebilecektir.

Yukarıda bahsi geçenler tarafından gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu olduğu durumlarda ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de talep edilebilecektir.

 Gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün/hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü ürün/hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamalarının tarafınıza ulaştırılması amacıyla kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin edilir, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, yurt içinde paylaşım, açık izninizin alınması halinde yurt dışında paylaşım, aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

Müşterilerimiz/Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından Matex’e ulaşarak kişisel veri kullanımı ve işlenmelerini durdurabilirler. Müşterinin/Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur. Müşteri/Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri/Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Matex’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir.

Tarafınıza ait isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu bilgisi, cihaz kodu, IP numarası ve adresi, e-posta adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza işbu bilgilendirmeyle bilgi verilmesinin yanı sıra KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak sahip olduğunuz haklar; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizim aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu sıfatıyla Matex’e başvurabileceğinizi, bu başvuru ve taleplerinizin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini), Kanun’un izin verdiği ölçüde kişisel veri işlenmelerinin ise devam edebileceğini bilgilerinize sunarız.

Çerezler

Çerez, mevcut ve sonraki ziyaretler sırasında bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Matex olarak ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak, siz müşterilerimize hizmet sunmamızı ve deneyimlerinizi geliştirmemizi sağlamak amacıyla çerezleri kullanmaktayız.

Sitelerimizde genellikle 2 farklı türde çerezler bulunmaktadır:

Google Analytics, Facebook gibi analiz araçlarında, toplu biçimde istatistikleri toplamak için üçüncü taraf çerezlerini kullanıyoruz. Kullanılan çerezleri hem kalıcı, hem geçici (oturum çerezleri) kullanmaktayız. Kalıcı çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda en fazla 24 ay süreyle saklanır.

Bağlantılar: www.matexgiyim.com sitesi denetimimize girmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Mahremiyetinizin veya bu internet sitelerinin içeriğinin korunmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi bildiririz.

Tarayıcınızı kullanarak çerezleri kolayca bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan silebilirsiniz. Tarayıcınız üzerinden çerez ayarlarınızı değiştirebilir ve çerezleri devre dışı bırakmayı, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yeni bir çerez gönderildiğinde bildirim almak gibi seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Ancak, çerezleri kapatmanız halinde, sitemizin tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.

Kişisel kimlik bilgileri

Kullanıcılar siteyi ziyaret ettiklerinde, kayıt olduklarında, bir ankete cevap verdiklerinde, bültene abone olduklarında ve site üzerinde kullanılabilir olan diğer etkinlikler, özellikler, hizmetler veya kaynakları kullandıklarında kimlik bilgileri (e-mail adresi v.b) site tarafından toplanabilir. Kullanıcılardan isim, e-mail adresi ve telefon numarası gibi bilgiler istenebilir. Kullanıcılar siteyi anonim olarak ziyaret edebilirler. Yalnızca kimlik bilgilerinin depolanmasını onaylayan kullanıcıların kişisel bilgileri site tarafından toplanır. Kullanıcılar; site içindeki bağlantılar hariç her zaman kişisel bilgilerinin kullanılmasını reddetme hakkına sahiptirler.

Kişisel Olmayan Kimlik Bilgileri

Kullanıcıların siteyi kullandıklarında kişisel olmayan kimlik bilgileri tarafımızdan toplanabilir. Kişisel olmayan bu bilgiler kullanıcıların siteye bağlanırken kullandıkları bilgisayarın çeşidi, tarayıcı isimleri, işletim sistemi, internet servis sağlayıcıları gibi teknik bilgileri içerebilir.

Gizlilik Politikasının Değişimi

matexgiyim.com dilediğinde bu gizlilik politikasını değiştirme hakkına sahiptir. Gizlilik politikasıyla ilgili yapılan güncellemenin tarihi sayfanın en altında belirtilir. Kullanıcılara sık sık güvenlik sayfasındaki değişiklikleri takip etmelerini tavsiye ederiz. Gizlilik politikasında olabilecek değişimleri düzenli olarak takip etmek ve yeni güncelleştirmeleri öğrenmek kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

Site Kurallarının Kabul Edilişi

Kullanıcılar siteyi kullanarak bu gizlilik politikası ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Eğer site politikalarının size uymadığını düşünüyorsanız, lütfen siteyi kullanmayınız. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde gizlilik politikasında yapılan güncelleştirmeleri ve değişiklikleri kabul ettiğiniz var sayılır.

Her türlü sorunuz ve bilgi talebiniz için;

info@matexgiyim.com veya +90 312 473 47 71-72 no’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Matex Giyim LTD. ŞTİ.
Ehlibeyt Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Köprülü İş Merkezi No: 118/1-2-3 Çankaya, Balgat, Ankara